Archive for November, 2012

ემუქრება თუ არა საქართველოს რელიგიური ფუნდამენტალიზმის აღორძინების საფრთხე? (გაგრძელება)

წინამდებარე ნაშრომი ჩემს მიერ წარმოდგენილი ბლოგის წინა თემის გაგრძელებაა, რომელშიც დამტკიცდა, რომ საქართველოს რელიგიური ფუნდამენტალიზმის აღორძინების საფრთხე ნამდვილად არ ემუქრება. ამ ნაშრომშიც წარმოდგენილი იქნება აღნიშნული თვალსაზრისის გამამყარებელი არგუმენტები.

როგორც უკვე ითქვა, საქართველოში მართლმადიდებლობის აღორძინება არ ნიშნავს რელიგიური ფუნდამენტალიზმის აღორძინებას და ის არ გვაშორებს დასავლურ ღირებულებებს; არ ქმნის საფრთხეს დემოკრატიის განვითარებისთვის. ამ მოსაზრების დასამტკიცებლად განვიხილოთ თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დამოკიდებულება რელიგიების მიმართ.

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებობს სახელმწიფოსა და რელიგიურ გაერთიანებებს შორის ურთიერთობის ოთხი ძირითადი იურიდიული ფორმა:

1) ქვეყნები, სადაც არსებობს რელიგიური გაერთიანებების იურიდიული აღიარება. Read the rest of this entry »

Advertisements

Leave a comment

მშვიდობით ლენინო

http://www.google.ge/imgres?hl=ka&sa=X&biw=1440&bih=809&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=bD8FZ1qDxS339M:&imgrefurl=http://commonista.tumblr.com/post/2974394423/minimal-movie-poster-good-bye-lenin-2003&docid=ggTWREBrqZG8uM&imgurl=http://24.media.tumblr.com/tumblr_lfqa0uFCv01qg1er3o1_500.png&w=495&h=700&ei=8FuqUO-KLMWVswak-4DICw&zoom=1&iact=hc&vpx=315&vpy=286&dur=2761&hovh=267&hovw=189&tx=30&ty=290&sig=103781940186378829300&page=2&tbnh=136&tbnw=91&start=24&ndsp=39&ved=1t:429,r:57,s:0,i:236

http://commonista.tumblr.com/post/
2974394423/minimal-movie-
poster-good-bye-lenin.PNG(მოძიებულია 19.11.2012) 

ყველაზე დიდი ბრძოლის ველი კაპიტალიზმსა და სოციალიზმს შორის გერმანია იყო. მეორე მსოფლიო ომში დამარცხებული ნაცისტური გერმანია, ორ ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული იდეოლოგიების ტერიტორიად გაიყო. ამერიკის შეერთებული შტატები იყო პროტექტორი დასავლეთ გერმანიის, ანუ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის (FRG), ხოლო აღმოსავლეთ გერმანია– სოციალისტური რესპუბლიკების ბანაკში აღმოჩნდა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელით (GDR). ორივე მათგანში განსხვავებული პოლიტიკური ცხოვრება განვითარდა. ჭიდილი ორ იდეოლოგიას შორის რამდენიმე წელს გაგრძელდა. კაპიტალიზმი და სოციალიზმი ერთმანეთის მიმართ კარჩაკეტილები აღმოჩნდნენ.

Read the rest of this entry »

, ,

Leave a comment

სახელმწიფო და მისი როლი იდეოლოგიებში

 ნინო ჭელიძე
16:42 19 ნოემბერი 2012 

 სახელმწიფოს ცნება ერთ_ერთი მთავარი  წამყვანი თემაა იდეოლოგიებში, ლიბერალიზმს,კონსერვატიზმს,სოციალიზმს თუ ანარქიზმს, განსხვავებული შეხედულებები აქვთ სახელმწიფოს როლის შესახებ. სახელმწიფო ხშირად წარმოადგენს „ქვეყნის“ სინონიმს. ეს არის ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც მუდმივად სახლობენ ფიქსირებულ ტერიტორიაზე, აქვთ საერთო კანონები, ჰყავთ მთავრობა და შესწევთ საერთაშორისო ურთიერთობის წარმართვის უნარი.

  არსებობს თუ არა იდეალური სახელმწიფო? ან საერთოდ უნდა არსებობდეს სახელმწიფო?  რა არის სახელმწიფოს როლი? მისი ფუნქციები? რატომ და როგორ შეიქმნა იგი? სახელმწიფოს ცნება უმარავ კითხვას ბადებს და მასზე საუბარი ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე დაიწყო და ახლაც გრძელდება.

  პლატონი დიდი ბერძენი იდეალისტი და ფილოსოფოსი, რომელიც ძვ.წ.აღ. 427-347 წწ. მოღვაწეობდა არაერთი ნაშრომის ავტორია,ამ ნაშრომთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია „სახელმწიფო“. პლატონი სახელმწიფოს იდეალური ტიპს გვთავაზობს, რომელსაც დასაბამი მაშინ ეძლევა, როცა არცერთ ადამიანს აღარ შეუძლია დაიკმაყოფილოს თავისი თავი, რადგანაც ათასი რამ სჭირდება. იმის მიუხედავად,რომ პლატონის იდეალური სახელმწიფო რეალობაში არასდროს განხორცილებულა, ზოგიერთი ნიშანი განვითარდა სხვადასხვა დროს, მაგალითად კომუნიზმი, რომელიც აგრეთვე საერთო კეთილდღეობას და საერთო საკუთრებას ქადაგებდა. Read the rest of this entry »

Leave a comment

ისტორიული გამოცდილება–ორპარტიული სისტემის დამკვიდრების წინაპირობა

ენდრიუ ჰეივუდის კლასიფიკაციის მიხედვით პარტიული სისტემის ოთხი ფორმა არსებობს, ესენია : ერთპარტიული, ორპარტიული, წამყვანი პარტიის და მრავალპარტიული სისტემები. ნებისმიერ ქვეყანაში მყარი პარტიული სისტემის ჩამოყალიბებისთვის ისტორიული გამოცდილებაა საჭირო, რომელიც ჩვენ ქვეყანას არ გააჩნია. ქვეყნის პარტიული სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია მისი დემოკრატიულობის განვითარების შეფასებისას, ასევე მნიშვნელოვანია სისტემის ტიპი. ხშირად დომინანტი პარტიის არსებობა ქვეყნის დემოკრატიულობის დაბალ დონეზე მიგვანიშნებს, რადგან დემოკრატიულად განვითარებულ ქვეყნებში  ორ პარტიული( აშშ, დიდი ბრიტანეთი) ან მრავალპარტიული (გერმანია) სისტემებია ჩამოყალიბებული.

საქართველოს პარტიულ სისტემაზე საუბრისას  აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2012 წლის არჩევნებამდე იგი ხასიათდებოდა დომინანტი პარტიის არსებობით.შეიძლება ითქვას, რომ განვითარებული იყო წამყვანი პარტიის სისტემა. მოცემული სისტემის  დროს, პარტიებს შორის კონკურენტული ბრძოლა კი მიმდინარეობს, მაგრამ არსებობს  მხოლოდ ერთი ძლიერი პოლიტიკური პარტია, რომელიც  მართავს ქვეყანას და მას სხვა პარტიები ვერ ამარცხებენ. Read the rest of this entry »

, , , ,

Leave a comment

საქართველო და პოსტსაბჭოური მენტალობა

საქართველო უდიდესი ტრადიციების და ისტორიის მქონე ქვეყანაა, რომლის არსებობაც დაახლოებით 25 საუკუნეს ითვლის. მისი ისტორიის მანძილზე იყო უამრავი გამოსარჩევი მომენტი რომლითაც იმდროინდელი საქართველო ხასიათდებოდა. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული მომენტი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში მოიძებნება – ეს გახლავთ 70 წლიანი თანაცხოვრება საბჭოთა კავშირში.ბევრი ამ პერიოდს ახასიათებს როგორც 70 წლიან წყვეტას საქართველოს ცხოვრებაში, ზოგი კი როგორც პოზიტიურ მოვლენას. თუმცა რადიკალიზაცია ამ საკითხში მაინც არასწორია, რადგან ამ 70 წელს თავისი დადებითი და უარყოფითი მომენტები ჰქონდა. ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ რომელი ჭარბობდა.

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 15 დამოუკიდებელი სახელმწიფო წარმოიქმნა რომელთაც ხშირად პოსტსაბჭოურ ქვეყნებს უწოდებენ. თუმცა საქმე არა ტერმინ – პოსტსაბჭოურის გეოგრაფიულ დატვირთვაში, არამედ მის იდეოლოგიურ დატვირთვაშია. პოსტაბჭოური ის ქვეყანაა რომელიც ჯერ კიდევ არ გამოსული საბჭოთა კავშირის ცხოვრების სტილიდან და მენტალობიდან. Read the rest of this entry »

Leave a comment

ქართული პოლიტიკა – არა შეხედულებათა , არამედ პიროვნებათა შორის დაპირისპირება

Image

პოლიტიკა , თავის მხრივ , ეს არის საზოგადოების და სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება , ზოგადად საზოგადოებრივი იდეების ერთობლიობა  და მისგან გამომდინარე მიზანმიმართული საქმიანობა , რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფოებს ,ერებსა თუ სოციალურ ჯგუფებს შორის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებასთან .

უდავოა , რომ თითოეული ქვეყნის ხელისუფალთა თუ რომელიმე პოლიტიკური  ჯგუფის მიერ განხორციელებული კონკრეტული ქმედების მიზანი უნდა იყოს ყველა მოქალაქის დაცვა, საზოგადოების ინტერესების პატივისცემა ,სამართლიამობის დაცვა , თუმცა საინტერესოა ის ფაქტი, რომ თავისი შინაგანი ფორმით სახელმწიფო პოლიტიკა შეიძლება იყოს ლიბერალური ( სადაც შედარებით დიდია მთავრობის ნდობის ხარისხი საზოგადოებრივი ინსტიტუტებისადმი ) , კონსერვატიული ( ტრადიციების და არსებული იმსტიტუტების შენარჩუნებისკენ სწრაფვა ) . Read the rest of this entry »

Leave a comment